build free website

Disclaimer

Deze pagina kan van tijd tot tijd wijzigen

Disclaimer


Monique M. de Mijttenaere (‘zij’) verleent u hierbij toegang tot mijnkindgaatnietnaarschool.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Zij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid


Monique M. de Mijttenaere spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan zij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Monique M. de Mijttenaere. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-Niet Commercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

 

Bijeenkomst

Regelmatig organiseer ik een bijeenkomst om ervaringen te delen:

KLIK OM U AAN TE MELDEN