build free website


Omdat u niet de enige bent

De cijfers zijn helder: in 2016 zaten naar schatting 10.000 kinderen (< 18 jaar) voor korte of lange tijd thuis. Deze website belicht thuiszitten vanuit ervaringsdeskundige ouders. Wanneer een kind niet meer naar school gaat is er vaak sprake van een combinatie van oorzaken.

Veelvoorkomende oorzaken van thuiszitten zijn:

  • Pesten
  • Niet op de 'juiste' school zitten
  • Ziekte of stoornis
  • Verhuizing
  • Onrustige thuissituatie bijvoorbeeld scheiding, ziekte verslaving van één van de gezinsleden

 

Het is mijn doel om met deze website en de website ikganietnaarschool.nl het taboe op thuiszitten te doorbreken, allereerst door er over te praten. Of liever gezegd door de betreffende ouders en jongeren aan het woord te laten. 

Op deze website delen ouders van thuiszitters hun ervaringen. Op ikganietnaarschool.nl delen thuiszittende jongeren hun ervaringen.

Welkom!


Monique de Mijttenaere

Journalist

Ervaringsdeskundige ouder op het gebied van thuiszitten

Bijeenkomst

Elkaar ontmoeten tijdens ouder-thuiszit-bijeenkomsten

AGENDA AANMELDEN