best website software


Onderzoek

Thuiszitten is een probleem waarvan het einde nog niet in zicht is.

Om oplossingen te kunnen bedenken moeten we eerst weten wat er speelt, welke oorzaken er zijn en wat ouders en hun thuiszittende kinderen nodig hebben. Er zijn tal van onderzoeken maar de ouder staat daar tot nu toe niet centraal in. Op zich vreemd, een thuiszitter zit immers thuis en heeft dus vooral met de ouders te maken.


In deze vragenlijst over thuiszitten staat u als ouder centraal. Op die manier wil ik meer inzicht krijgen in thuiszitten. Pas dan kan er gericht worden gewerkt aan oplossingen.

U werkt toch ook mee door onderstaande vragenlijst in te vullen?

Het kost u maximaal 5 minuten.

Alvast bedankt!

Onderzoek op SurveyMonkey

Bijeenkomst

Elkaar ontmoeten tijdens ouder-thuiszit-bijeenkomsten

KLIK OM U AAN TE MELDEN